ZAPRASZAMY!!!

Do nowo otwartego biura i sklepu firmy TRABIT

95-015 Głowno  ul. Swoboda 17/19 lok. 1


Zakres usług informatycznych obejmuje:

        budowa i rozbudowa infrastruktury informatycznej

        administrowanie infrastrukturą informatyczną

        obsługa serwisowa infrastruktury informatycznej (ekspertyza, wymiana)

        obsługa serwisowa oprogramowania

        naprawy sprzętu komputerowego

        naprawy sieci informatycznych

        szkolenia pracowników

        doradztwo w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i danych